ACS ACETAM 20 SP

  • STOK VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: İnsektisit (Böcek İlacı)
Aktif Madde: % 20 Acetamiprid
Formülasyon: Suda Çözünen Toz (SP)

İlaçlama aleti sabah çiy kalktıktan sonra ve akşam serinliğinde yapılmalıdır. İlaçlamadan 6 saat sonra yağmur yağarsa ilaçlama tekrarlanır. Aynı yetiştirme periyodunda 2’den fazla uygulama yapılmamalıdır.
Pamuk - Tütün beyazsineği: Beyazsineğe karşı ilaçlı mücadelede ekonomik zarar eşiği, yaprak başına 5 ergin veya 10 larvadır.
Pamuk - Pamuk yaprakbiti Fide döneminde seyreltme sonrası %50 oranında bulaşma belirlendiğinde ilaçlı mücadele önerilir. Tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında ilaçlı mücadele önerilir.
Pamuk - Yaprakpireleri: En az haftada bir yapılacak periyodik kontrollerde, yaprak başına 10 ergin veya nimf yoğunluğuna ulaşmış ve popülasyonu artış eğiliminde ise kimyasal mücadeleye karar verilmelidir.
Patates - Patates böceği: Örnekleme için, tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı ilaçlama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar( 4.dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle ilaçlama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden, ilaçlama gerekmeyebilir.
Domates (tarla, sera), Biber (sera)- Tütün beyazsineği, Sera beyazsineği: Tütün beyazsineği ve sera beyazsineği ile bulaşık olduğu saptanan seraya/tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda mücadeleye başlanır.
Antepfıstığı – Antep fıstığı yaprak psillidi: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce ilaçlama yapılmalıdır
Elma - Elma yeşil yaprakbiti: Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15’inde bulaşıklık olursa uygulama yapılmalıdır.
Karpuz - Şeftali yaprakbiti: Uygulama zamanını saptama amacı ile nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinde tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Karpuz gibi büyük yapraklı bitkilerde bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.
Biber (sera) - Şeftali yaprak biti: Uygulama zamanını saptamak amacı ile yapılan kontrollerde bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu Ve Dönemi

Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

40 g/da (larva, ergin)

---

Pamuk

Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)

10 g/da (nimf, ergin)

---

Pamuk

Yaprakpireleri (Asymmetrasca decedens, Empoasca decipiens)

10 g/da (nimf, ergin)

---

Patates

Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata)

6 g/da (larva, ergin)

7 gün

Domates (tarla)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

30 g/da (larva, ergin)

3 gün

Domates (sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

30 g/100 L su (larva, ergin)

3 gün

Antep Fıstığı

Antepfıstığı yaprakpisillidi (Agonoscena pistaciae)

20 g/100 L su (ergin, nimf)

7 gün

Elma

Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi)

20 g/100 L su (ergin, nimf)

14 gün

Karpuz

Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)

25 g/da (ergin, nimf)

7 gün

Biber (sera)

Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)

25 g/100 L su (ergin, nimf)

3 gün

Biber (sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

30 g/100 L su (larva, ergin)

3 gün

Biber (sera)

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

30 g/100 L su (larva, ergin)

3 gün