TARIMSAL BİLİM MERKEZİMİZ NASIL ÇALIŞIR?


Fabrika bünyesinde bulunan Sector Bilim Merkezi üretimin yapıldığı esnada fiziksel ve kimyasal analizlerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Sürekli güncel teknolojilere entegre ettiğimiz bilim merkezimiz sayesinde, ürünlerde oluşacak hataları en aza indiriyor ve en hızlı sonuca ulaşıyoruz. Üretim öncesi ve sonrası ürün hakkında tüm detaylar tespit edilirken, kalite ve süreç kontrol ekibi tarafından gerekli oranlarda ürünün uygun olduğuna karar verdikten sonra tüketiciye ulaştırıyoruz. Böylece tüketicimizin beklentilerine eksiksiz cevap verirken, zaman maliyetini en aza indiriyor ve kazanımları artırıyoruz.

Sector Bilim Merkezi üretim istasyonları ile bir bütün olarak çalışarak ürünlerde istenilen yoğunluk, pH, renk, azot miktarı ve metal miktarı gibi parametrelerin doğru olmasını sağlar.  Tüketiciye ulaşan gübre ürünleri gerekli ve doğru oranda hazırlandığı için kullanıcının da verimini artırır. Sector Bilim Merkezi, tüketici odaklı çalışarak bölgesel veya küresel düzeyde özel ürün geliştirmeye daima açık çalışır. Ülkelerin değişen iklim koşulları ve bu koşulların getirdiği farklılıklara hızlı entegre olabilme ve çözüm, deneyim üretebilme kabiliyetine sahiptir.

Dünyada tüketici modellerinin sürekli değişmesi, tercihlerin ve tercihlere göre üretici zeminlerinin güncellenme hızının yüksek olması, sürdürülebilir bilim teknolojilerine yatırımlarımızın yönünü belirler. Sector Bilim Merkezi, keşif, tasarı ve üretim süreçlerine entegre olmanın yanı sıra, değişen dünyanın gelişen hızına da entegre olabiliyor.

Azot tayinleri tam otomatik teknolojiler ile gerçekleştiriliyor. Yüksek kesinliğe ve doğruluğa sahip sonuçlar elde edilirken, kullanıcılardan ileri gelen analiz hataları en aza indiriliyor. Bu sayede zaman ve diğer derler ekonomisi korunuyor.

Numunede farklı oranlarda bulunan metal elementlerinin tayinleri AAS teknolojisi ile yapılmakta. Bu sayede yüksek kesinliğe ve doğruluğa sahip sonuçlar elde ediyoruz. Kimi zaman metal miktarı çok düşük seviyelerde olabileceği için tayini zordur. AAS teknolojisi ölçümde geniş bir aralığa sahip olduğundan en düşük ya da en yüksek metal miktarını kesin ve doğru şekilde bize sunuyor.

AMAÇLAR

-Uygun tekniklerle numunelerin alınması. 
-Alınan numunelere ön kontrol analizlerinin uygulanması. 
-Alınan numune için isteğe bağlı genel analizlerin yapılması. 
-Analizlerden elde edilen verilerin hesaplanıp raporlandırılması ve numunenin içeriğindeki aktif maddelerin istenilen aralıkta olup olmadığının kontrol edilmesi.

KULUÇKA MERKEZİ

Sector Bilim Merkezi keşiflerinin üretim sürecine ulaşana kadar bir çok test ve olgu evrelerinden geçtiği alan.

ANALİZLER

Fiziksel Analizler:

-Yoğunluğun tespiti.
-Prob sistemi ile pH hesaplanması.
-Spektrofotometrik renk tayini.
-Görsel ve santrifügal çözünürlük tayini.

Kimyasal Analizler:

-Toplam Azot
-Organik Azot
-Amonyum Azot
-Üre Azot
-Nitrat-Nitrit Azot
-Fe
-Zn, Mn, Cu, Ca
-K2O, P2O5 , MgO, EDTA, Şelat