SSH - SATIŞ SONRASI HİZMET POLİTİKASI


Memnuniyet / Birlikte büyüyoruz!

Tüketicilerimizin tarım sektörünün hassasiyetleri içerisinde üreticilik yapmaları SSH politikamızın en hassas odağını oluşturur. Tüketicilerimizin tek yönlü satış tecrübesinden ziyade, karşılıklı sürekliliği amaçlayan deneyimler yaşamalarını önemsiyoruz.

Çözüm üretme, bizim için memnuniyet kaldıraçlarının başlıca ana maddesini oluşturur. Çiftçilerimizin saha deneyimlerinden elde ettiğimiz kaynaklar doğrultusunda sürekli güncellenen memnuniyeti sağlama girişimlerimiz, bu temel politikanın diğer maddeleri ile birlikte kapsayıcıdır.

Tüketicilerimizin nesilden nesile aktarılan iş modeli, özelleştirilmiş formül çözümleri ve sahada daha yakın izleme gereksinimlerini doğurur. Tüm bu hassasiyetler kapsamında, tüketicilerimiz ile birlikte geliştiriyor, SSH Politikamızın sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz.

Şeffaf İletişim / Birlikte yürüyoruz!

Tüketicilerimizin ürün, hizmet, teknik ve tüm markamız çatısı altında bulunan değerler ile şeffaf iletişimini sağlıyoruz. Küresel iletişim ağımız sayesinde, çiftçilerimizin çok yönlü iletişimini sürdürülebilir hale getirerek, Sector’un memnuniyet politikasının işlemesini sağlıyoruz.

Şeffaf iletişim, iklim olaylarına bağlı hareket eden sektörel yapının en hassas zincirini oluşturmaktadır. Bu nedenle, çiftçilerimizin saha, ürün, bitki ve hasat heyecanını yakından paylaşıyoruz. 4441283 müşteri hizmetlerimiz aracılığı ile ayrıştırılmış iletişim politikamız sayesinde, uzmanlarımız çiftçilerimiz ile sürekli temas halinde kalarak, çözüm merkezimizin bilgi bankasını geliştiriyor.

Teknik Destek / Birlikte çözüyoruz!

Çiftçiler, sezonun hareketliliği ve iklim koşulları nedeni ile verimi etkileyen her unsuru inceleme şansına sahip olmayabilir. Bu nedenle hızlı ve farklı deneyimleri sunan iletişim ağımızı kullanarak, yüzlerce bayi ağımız ve teknik destek takımımız ile harekete geçeriz.

Çiftçilerimizin özel ürün üretim taleplerini, bitki gelişim izlemesini, bitki üzerinde tetkik ve analiz taleplerini, sahip olduğumuz yüksek teknoloji sayesinde karşılıyoruz. Satış öncesi teknik tespitler ve satış sonrası teknik destek formatımız, çiftçilerimiz üretim dikeyinde karşılaşabileceği zorlukları önceden kurgulayarak, müdahale etme ve yönetme imkanı sağlıyor.

Türkiye, Avrupa ve diğer bir çok ülkede teknik destek sağlama, her ülkenin iklim koşulları kapsamında analiz yürütebilme ve bitki koruma, besleme ürünleri geliştirebilme kabiliyetimiz sayesinde, çiftçilerimizin en hızlı çözümü ve deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz.

Seçicilik / Birlikte deniyoruz!

Sorumluluklarımızın farkındalığını artırmak, bilinçli tüketici kapsamını genişletmek, yükselen değerler oluşturmak için bilgi bankasını güncel tutmak ve üretici kimliğimiz ile her koşulu oryante edebilmek seçiciliğimizin bir başarısıdır.

Tüketicilerimizin bizi tercih etmeleri, seçici tüketici kimliğini ortaya çıkartmaktadır. Ürün, hizmet ve deneyim sunma arzumuz, tüketicilerimizin seçimlerini etkileyen faktörümüzdür. Bu hassasiyetler ile seçici kimliğini geliştirmek, seçilen olabilmek için multidisiplin çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik / Birlikte planlıyoruz!

Tarım sektöründe bitki besleme ve bitki koruma alanında üreten markamız Sector, yalnızca ürün ve satış odaklı değil, yeni nesil değişimlerin ve dönüşümlerin takipçisidir. Dünya’nın teknolojiye olan arzusu ve hızlı dönüşümün etkileri, tarım sektörünün önemli düzeyde hissedilebilir hale gelmesini sağlıyor. Bu nedenle, tüm marka politikalarımızı geleceğin teknolojilerine ve düşünürlerine odaklıyoruz. İletişim, üretim, deneyim esaslarımızı jenerasyon farklılıkları ile birlikte dönüştürüyoruz.

Toprağın çevikliğini artırırken, düşünce ve uygulama biçimimizin, çok yönlü ve çeşitli üretimimizin, tespit ve deneyimlerimizin çevikliğini de artırıyoruz. Yarının üreten gücü olmak için nesilden nesile aktarılan tarım bilincinin, sürdürülebilir olması için çalışıyor, toplumsal ve tüketen yanında sorumluluklarımızı koruyoruz.

İzleme ve Kaynak / Birlikte başarıyoruz!

Tüm süreçleri izlemek, veri kaynağı sunmak ve tarımsal üreticiliğin sağlığı için farkındalığı oluşturmak başlıca görevimiz. Sector olarak, tarımsal veri tabanımızın gelişimi sayesinde, çiftçilerimizin ürün deneyimlerini ve diğer tüm süreçleri başarılı sonuçlandırmasını sağlıyoruz. Birlikte yürüyor, birlikte keşfediyor, birlikte başarıyoruz.