AŞAMALAR:
 • Uygun tekniklerle numunelerin alınması.
 • Alınan numunelere ön kontrol analizlerinin uygulanması.
 • Alınan numune için isteğe bağlı genel analizlerin yapılması.
 • Analizlerden elde edilen verilerin hesaplanıp raporlandırılması ve numunenin içeriğindeki aktif maddelerin istenilen aralıkta olup olmadığının kontrol edilmesi.
KULUÇKA MERKEZİ:
 • Sector Bilim Merkezi keşiflerinin üretim sürecine ulaşana kadar bir çok test ve olgu evrelerinden geçtiği alan.
ANALİZLER:

Fiziksel analizler:

 • Yoğunluğun tespiti.
 • Prob sistemi ile pH hesaplanması.
 • Spektrofotometrik renk tayini.
 • Görsel ve santrifügal çözünürlük tayini.

Kimyasal analizler:

 • Toplam Azot
 • Organik Azot
 • Amonyum Azot
 • Üre Azot
 • Nitrat-Nitrit Azot
 • Fe
 • Zn, Mn, Cu, Ca
 • K2O, P2O5 , MgO, EDTA, Şelat

 

Azot tayinleri tam otomatik teknolojiler ile gerçekleştirilmektedir. Yüksek kesinliğe ve doğruluğa sahip sonuçlar elde edilmektedir. Kullanıcılardan ileri gelen analiz hataları en aza indirgenmektedir.

Numunede farklı oranlarda bulunan metal elementlerinin tayinleri AAS teknolojisi ile yapılmaktadır. Bu sayede yüksek kesinliğe ve doğruluğa sahip sonuçlar elde edilmektedir. Kimi zaman metal miktarı çok düşük seviyelerde olabileceği için tayini zor olmaktadır. AAS teknolojisi ölçümde geniş bir aralığa sahip olduğundan en düşük ya da en yüksek metal miktarını kesin ve doğru şekilde sunmaktadır.

Fabrika bünyesinde bulunan Sector Bilim Merkezi üretimin yapıldığı esnada fiziksel ve kimyasal analizlerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Bu da ürünlerde oluşacak hataları en aza indirmektedir. Üretim öncesi ve sonrası ürün hakkında tüm detaylar tespit edilerek,gerekli oranlarda uygun olduğuna karar verdikten sonra tüketiciye ulaştırılmaktadır. Böylece tüketicimizin beklentilerine eksiksiz cevap vermekteyiz.

Sector Bilim Merkezi üretim istasyonları ile bir bütün olarak çalışarak ürünlerde istenilen yoğunluk, pH, renk, azot miktarı ve metal miktarı gibi parametrelerin doğru olmasını sağlamaktadır. Tüketiciye ulaşan gübre gerekli ve doğru oranda hazırlandığı için kullanıcının da verimini artırmaktadır.