ACS OTSTOP 48 SL

  • STOK VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
Aktif Madde: 480 g/l Glyphosate Isopropylamin Tuzu
Formülasyon: Suda Çözünen Konsantre (SL )

En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir. Bitki koruma ürünlü mahlûlün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna pulverize edilmemesine dikkat edilmelidir. ACS OTSTOP 48 SL sistemik etkili bir bitki koruma ürünü olduğundan ürünün yabancı otlara nüfuz edebilmesi için uygulamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden, yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Zamanı

Turunçgiller, Fındık, Bağ*, Meyve bahçeleri ve ekili olmayan alanlar

Tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlar

300 ml/da

Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)

Tilkikuyruğu
Horozibiği
Kırmızı köklü tilkikuyruğu
Yeşil horozibiği
Kısır yabani yulaf
Kısır brom
Sirken
Bambul otu
Yabani havuç
Benekli darıcan
Darıcan
Sütleğen
Turnagagası
Ballıbaba
Çimensi mürdümük
Çayır mürdüğümü
Ebegümeci
Yabani yonca
Yer fesleğeni
Mısır hardalı
Kuşyemi
Semizotu
Tarla düğün çiçeği
Kanarya otu
Yeşil kirpi darı
Yabani hardal
Kuş otu
Yabani fiğ
Zincir pıtrağı
Domuz pıtrağı

(Alopecurus myosuroides)
(Amaranthus albus)
(Amaranthus retroflexus)
(Amaranthus viridis)
(Avena sterilis)
(Bromus sterilis)
(Chenopodium album)
(Chrozophora tinctoria)
(Daucus carota)
(Echinochloa colonum)
(Echinochloa crus-galli)
(Euphorbia spp.)
(Geranium dissectum)
(Lamium amplexicaule)
(Lathyrus nissolia)
(Lathyrus pratensis)
(Malva neglecta)
(Medicago polymorpha)
(Mercurialis annua)
(Ochthodium aegyptiacum)
(Phalaris spp.)
(Portulaca oleracea)
(Ranunculus arvensis)
(Senecio vulgaris)
(Setaria viridis)
(Sinapis arvensis)
(Stellaria media)
(Vicia spp)
(Xanthium spinosum)
(Xanthium strumarium)

Çok yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlar

600 ml/da

Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)

Yabani pelin otu
Tarla sarmaşığı
Topalak
Köpekdişi ayrığı
Kanyaş (Geliç)
Büyük ısırgan otu

(Artemisia vulgaris)
(Convolvulus arvensis)
(Cyperus rotundus)
(Cynodon dactylon)
(Sorghum halepense)
(Urtica diocia)

Kara, demiryolu kenarları, havaalanları, fabrika bahçeleri, tarihi alanlar, tarla kenarları vs.

Çalımsı ve odunsu bitkilere karşı

1000 ml/da


Yabancı otların aktif büyüme devresinde

Banketler,
su ve drenaj kanalları

Banket ve su üstü yabancı otlar

1000-1500 ml/da


Yabancı otların aktif büyüme devresinde