ACS PYRI-TOS 300 SC

  • STOK VAR

Kategori:Bitki Koruma
Ürün Grubu: Fungisit (Mantar İlacı)
Aktif Madde: 300 g/L Pyrimethanil
Formülasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)

Bağ - Kurşuni Küf:
Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde;
1. uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında,
2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak (10-15 gün ara ile) yapılmalıdır. Son uygulama ve hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.
Ege, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgelerinde;
1. uygulama: Çiçeklenmeden hemen önce,
2. uygulama: Kapalı salkım döneminde,
3. ve diğer uygulamalar: Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.
Domates - Kurşuni Küf: Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalara 10 gün arayla hastalığın seyrine göre devam edilir. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.
Elma - Elma Karalekesi:
1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
2. uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.
4. ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Uygulama Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre

DOMATES

Kurşuni küf (Botrytis cinerea)

125 ml/100 L su

3 gün

ELMA

Elma karalekesi (Venturia inaequalis)

50 ml/100 L su

14 gün

BAĞ

Kurşuni küf (Botrytis cinerea)

100 ml/100 L su

21 gün