ACS Pasha 25 EC

  • STOK - VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: İnsektisit (Böcek İlacı)
Aktif Madde: 250 g/l Cypermethrin
Formülasyon:Emülsiye Olabilen Konsantre (EC)

Elma-Elma İçkurdu:
Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Armut-Armut Psillidi:
Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Kiraz- Ağaç Kızılkurdu:
Bulaşık bahçelerde eşeysel tuzaklar asılarak ergin çıkışları izlenir. Ergin çıkışı sonunda veya ağaç gövde kabuklarının hemen altında koloni halinde bulunan genç larvalar görüldüğü ağustos ortası ve eylül başı ilaçlamalara başlanır. İlacın etki süresine göre ikinci ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı- Antepfıstığı Psillidi:
Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumijin) olmadan önce ilaçlama yapılmalıdır.

Hububat-Süne:
Süne tarlalarda yapılan sayımlar ve değerlendirmelere göre kimyasal mücadeleye karar verilir.

Mısır Kurdu-Mısır Koçan Kurdu:
İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Ayçiçeği-Yeşilkurt:
100 bitkiden 5’inde yumurta birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Domates-Yeşilkurt:
Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Domates, Patlıcan-Tütün Beyazsineği:
Bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Büyük yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklarda olmak üzere 50 yaprak toplanır yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda uygulama yapılır.

Mercimek- Baklagil Tohum Böcekleri:
Bulaşık olduğu bilinen sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün ara ile 2-3 ilaçlama yapılarak tarla dönemindeki bulaşmalar önlenir.

Süs Bitkileri-Nergis Soğan Sinekleri:
Bitki boyu 10 cm olduğunda tarlayı temsil edecek şekilde her dekar için yaklaşık 1000 soğan kontrol edilmeli ve bulaşma oranı %5 ise mücadele yapılmalıdır. Ergin çıkışları başladığında her iki zararlı için ilk çıkıştan 10 gün sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır.

Bağ-Salkım Güvesi:
Yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, birinci dölde akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15°C’yi aşması ve süreklilik göstermesi, etkili sıcaklıkların toplamının 1 dölde 120 gd (gün derece), 2. dölde 520 gd, 3. dölde 1047 gd’ye ulaşması, asmanın fenolojik olarak 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek ilaçlama yapılır. Her dölde bir ilaçlama yapılır. Ancak 3. dölden itibaren yumurtlama devam edebileceğinden, yeni yumurta bulunduğu sürece ilacın etki süresi ve hasat tarihi de göz önüne alınarak ilaçlamalara devam edilir.

Çekirgeler:
Rezervasyon (Garsiyar) anlamında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlamasından ve yapılan sürveylerle uygun yoğunluğun saptanmasından sonra derhal kimyasal mücadeleye geçilir.

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat
Arasındaki Süre
Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L su Larva 7 gün
Armut Armut psillidi
(Cacopsylla pyri)
20 ml/100 L su Larva
Taç yapraklar döküldükten sonra 2. ve 3. nimf döneminde ilaçlama yapılır.
7 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi
(Agonoscena pistaciae)
25 ml/100 L su
Yaprakların %20’si bulaşık olduğunda ilk uygulama yapılır.
7 gün
Kiraz Ağaç kızılkurdu (Cossus cossus) 80 ml/100 L su Genç larva dönemi 7 gün

Hububat
Süne
(Eurygaster spp.)
20 ml/da 1-3 dönem nimf
30 ml/da 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin
7 gün
Süs Bitkileri Nergis soğan sinekleri
(Eumerus narcissi, Merodon eques)
80 ml/100 l su (Tarla döneminde) 7 gün
Ayçiçeği Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)  40 ml/da 7 gün
Domates Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 30 ml/da Larva-Ergin 7 gün
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 30 ml/da Larva
Patlıcan Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 30 ml/da Larva-Ergin 7 gün
Mısır Mısır koçankurdu (Sesamia spp.) 30 ml/da Larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır. Yumurta tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır. 7 gün
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)
Şeker Pancarı Kalkan böcekleri (Cassida spp.) 30 ml/da 7 gün
Pancar piresi (Chaetocnema tibialis) 25 ml/da
Yaprak kurtları (Spodoptera exigua, Mamestra spp., Plusia gamma) 30 ml/da
Yaprak böceği (Piesma maculata) 30 ml/da
Bozkurt (Agrotis spp.) 30 ml/da
Genel Zararlılar Çekirgeler (Locusts) 40 ml/da 7 gün
Bağ/** Salkım güvesi
(Lobesia botrana)
20 ml/100 l su Larva
Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk ilaçlama yapılır.
7 gün
Mercimek Baklagil tohum böcekleri
(Bruchus spp.)
40 ml/da 7 gün
Dişbudak Amerikan beyazkelebeği
(Hyphantria cunea)
25 ml/100 L su Genç larva dönemi 7 gün

*Ege bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.

 **Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.