ACS Metox SE

  • STOK - VAR

ACS METOX SE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O ve B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ACS METOX SE’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O ve B harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.ACS METAZEB M-72 adlı

Grubu: Herbisit 0 B (Yabancı Ot İlacı)
Aktif Madde: 452,42 g/L (300 gae) 2,4-D EHE +6,25 g/L Florasulam
Formülasyon: Süspo Emülsiyon (SE)
Ambalaj Seçenekleri: 1 Litre

Etiket - Malzeme Güvenlik Formu - Insert