ACS Gladio 110 SC

  • STOK - VAR

ACS GLADIO 110 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10 B olarak sınıflandırılmış bir akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ACS GLADIO 110 SC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekaniz- masına sahip (Grup 10 B harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

Grubu: Akarisit 10B (Kırmızı Örümcek İlacı)
Aktif Madde: 110 g/L Etoxazole
Formülasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj Seçenekleri: 0,25 - 1 Litre

Etiket - Malzeme Güvenlik Formu - Insert