ACS Alphac 100 EC

  • STOK - VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: İnsektisit (Böcek İlacı)
Aktif Madde: 100 g/l Alpha-cypermethrin
Formülasyon: Emülsiye Olabilen Konsantre (EC)

Temas ve mide yoluyla etkili olduğundan ilaçlama yaparken iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına özen gösterilmelidir.

Elma İçkurdu:
Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma Ağkurdu:
Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Pamuk-Yeşilkurt:
Yapılacak kontrollerde 3 m’lik pamuk sırası uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda ilaçlı mücadeleye karar verilmelidir.

Hububat-Süne:
Süne mücadelesinde esas, 1-3. dönem nimflere karşı kimyasal mücadelenin uygulanmasıdır. Mücadeleye 2. dönem nimflerin popülasyondaki payı %40 olduğunda, 1-3. dönem nimflere karşı kimyasal mücadele yapılmalıdır ve 4.dönem nimfler görülünceye kadar devam edilmesi mücadele zamanı yönünden temel kriterdir.

Hububat Hortumluböceği:
Erginlerin ilk çıktığı tarihlerde hububat fenolojisi izlenmelidir. Topraktan kademeli olarak çıkan bu zararlıya karşı çıkıştan takribi 10 gün sonra ilaçlama başlanılmalıdır.

Mısır Kurdu:
Bulaşık bitki sayısı %5 ve üzerinde ise kimyasal mücadele uygulanmalıdır.

Mısır Koçankurdu:
Bulaşık bitki sayısı %5 ve üzerinde ise kimyasal mücadele uygulanmalıdır.

Zeytin Sineği:
Tuzaklarda yakalanan ergin sayılarının artmaya başladığı temmuz-ağustos aylarında yapılan vuruk kontrollerinde salamuralık çeşitlerde %1, yağlık çeşitlerde ise %6-8 vuruk saptandığında kaplama ilaçlama şeklinde yapılmalıdır.

Fındık Kurdu:
Meyvelerin yarıdan fazlası mercimek iriliğine yaklaşınca (3-4 mm) kontroller yapılır. Ergin yoğunluğunun saptanması amacıyla 3,0x3,5 ebatlarında bir bez örtüye silkelenmelidir. Sayım sonunda 10 ocaktan 2’den fazla ergin böcek düşerse ilaçlama yapılmalıdır.

Domates-Yeşilkurt:
Tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık ise derhal mücadeleye geçilir.

Bağ Maymuncuğu:
Erken ilkbaharda, zararlının çıkış döneminde zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bağlara haftanın iki günü gidilerek, bağın dört köşesinden ve bir ortasından olmak üzere beş yerinden seçilen toplam 25 asmanın 10’unda zararlı veya zararı saptanırsa kimyasal mücadele önerilir.

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat
Arasındaki Süre
Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L su Larva 14gün
Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus) 15 ml/100 L su Larva
* Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 200 ml /da Larva 14gün
Hububat Süne (Eurygaster integriceps) 15 ml/da 1-3. dönem ve 4-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin 14gün
Hububat hortumlu böceği
(Pachytychius hordei)
15 ml/da
Kımıl (Aelia rostrata) 45ml/da kışlamış ergin,2-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin
Mısır Mısır koçankurdu  40 ml/da 15 gün ara ile 3
ilaçlama (Yumurta ilk
tespit edildiğinde
ilaçlamaya başlanır.)
14 gün
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)
Şeker Pancarı Pancar piresi (Chaetocnema spp.) 15-20 ml/da 14 gün
  Yaprak pireleri (Cleonus spp) 40-50 ml/da
  Kalkan böcekleri (Cassida spp.) 20 ml/da
Zeytin Zeytin sineği (Bactrocera olea) 25 ml/da 100 L su 14 gün
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 40ml/da   14 gün
Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da 14 gün
**Bağ Bağ maymuncukları (Otiorhynchus spp.) 30 ml/100 L su 7 gün

*Akdeniz bölgesinde kullanılmaz.
**Tüketim Amaçlı Bağ Yaprağı Hasadı Yapılacak Bağ Alanlarında Kullanılmaz.